Pon/Pet: 08-12h i 16-19h

posjetite nas svakim radnim danom od:

iceko.igana@gmail.com

Kontaktirajte nas putem Email adrese

022/661-069; 091/535 23 56

kontaktirajte nas na fiksni/mobilni broj:

Igana d.o.o.

AM“ Kategorija = 3.393,00, kn

PPSP- 30h x 34,00= 1020,00kn  UV – 15h x 158,20kn =2.373,00kn

AM“ Kategorija(posjeduje F,G. ) = 1.718,00 kn

PPSP- 4h x 34,00= 136,00kn  UV – 10h x 158,20kn =1.582,00kn

„A1“ Kategorija = 4.328,00 kn

PPSP- 30h x 34,00= 1020,00kn  UV – 20h x 165,40kn =3.308,00kn

„A1“ Kategorija (posjeduje B ) =1.157,80kn

UV – 7h x 165,40kn = 1.157,80kn

„A1“ Kategorija (posjeduje AM) = 1.654,00

UV -10 x-165,40kn = 1.654,00  

„A1“ (Bez poluge mjenjača) =827,00 kn.

UV – 5 x 165,40kn = 827,00 kn.

„A2“ Kategorija = 4.470,00kn

PPSP- 30h x 34,00kn = 1020,00kn  UV - 20h x 172,50kn = 3.450,00 kn

„A2“ Kategorija (posjeduje B ) =2.587,50kn

UV – 15h x 172,50kn = 2.587,50 kn

„A2“ Kategorija(posjeduje A1,AM. ) =1.725,00

UV – 10 x 172,50kn = 1.725,00

„A2“ (Bez poluge mjenjača) =862,50 kn.

UV – 5 x 172,50kn = 862,50 kn.

„A“ Kategorija = 5.332,50 kn

PPSP- 30h x 34,00kn = 1020,00kn  UV - 25h x 172,50kn = 4.312,50 kn

„A“ Kategorija (posjeduje A2, B ) =2.587,50kn

UV – 15h x 172,50kn = 2.587,50 kn

„A“ Kategorija(posjeduje A1,AM. ) =1.725,00 kn

UV – 10 x 172,50kn = 1725,00 kn.

„A“ (Bez poluge mjenjača) =862,50 kn.

UV – 5 x 172,50kn = 862,50 kn.

„B“Kategorija = 6.655,00

PPSP- 30h x 34,00kn = 1020,00kn  UV-35h x 161,00 =5,635,00 kn

„B“- Kategorija (posjeduje A1,A2,A,F,G,AM)- =4.966,00

PPSP- 4h x 34,00kn = 136,00kn  UV-30h x 161,00 =4.830,00 kn

  B- Kategorija (B. na automatski mjenjač) =1.610,00

  UV-10h x 161,00 =1.610,00 kn

„BE“- Kategorija (posjeduje  B )- =2.670,00

PPSP- 5h x 34,00kn = 170,00kn  UV-10h x 250,00 =2.500,00 kn

„C“- Kategorija (posjeduje B, B+E) = 5.625,00

PPSP-15hx50kn=750,00   UV-15h x325 kn= 4.875,00 kn

„C“- Kategorija (posjeduje C1,C1+E) = 3.500,00

PPSP-5hx50kn=250,00   UV-10h x325 kn= 3.250,00 kn

„CE“- Kategorija (posjeduje  C ) = 4.750,00

PPSP-5hx50kn=250,00   UV-10h x450 kn= 4.500,00 kn

„D“- Kategorija (posjeduje  C, CE ) = 10.000,00

PPSP-10hx100kn=1000,00   UV-20h x450 kn= 9.000,00 kn

„D“- Kategorija (posjeduje  B ) = 13.250,00

PPSP-20hx100kn=2000,00   UV-25h x450 kn= 11.250,00 kn

„Izradu Internet stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

                   

„Sadržaj emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Igana d.o.o.“