EU PROJEKT

 

Igana d.o.o. uspješno provela projekt „Optimizacija poslovanja pomoću uvođenja ERP sustava”

 

Autoškola Igana nalazi se u Kninu u ulici 7. Gardijske brigade 7, od samog početka naš cilj je kvalitetna i efikasna obuka buducih vozača. Imajući to na umu, obuku smo obogatili s najnaprednijim metodama što nas uvrstava u sami vrh hrvatskih autoškola. Nastava iz prometnih i sigurnosnih pravila se temelji na modernoj kompjuterskoj prezentaciji i aktivnom sudjelovanju samih kandidata. Taj oblik nastave osigurava velik postotak prolaznosti naših kandidata na ispitu.

Dugoročni cilj tvrtke Igana d.o.o. jest nastavak stabilnog poslovnog rasta, vodeći posebnu brigu oko kontinuiranog stvaranja dodane vrijednosti za sve svoje korisnike usluga, klijente te partnere, i dalje pružajući uslugu koja se temelji na znanju, kvaliteti i iskustvu djelatnika tvrtke. Kao jedan od tržišnih lidera na području Knina i okolice tvrtka želi i dalje zadržati trenutni status te proširiti se na nova tržišta. Provedbom projekta odnosno implementacijom ERP sustava osiguran je nastavak rasta tržišnog udjela zbog kojih će u konačnici ostvariti veće prihode, veću dobit te veći broj zaposlenih.­

Provedbom projekta riješen je ključni problem neefikasnog praćenja poslovanja, a samim time i nepostojanje pravovremenih informacija na temelju kojih se trebaju donositi kvalitetne poslovne odluke za daljnji razvoj i rast poslovanja Društva. Cilj projekta je bio nabava tehnološki suvremene nematerijalne imovine, odnosno ERP sustava, koja može odgovoriti zahtjevima tržišta, optimizirati poslovanje tvrtke, a ujedno doprinijeti poslovnom rastu i konkurentnosti na domaćem tržištu.

Modernizacijom i nadogradnjom poslovnih procesa uvođenjem ERP sustava s pratećim modulima, tvrtka je u velikoj mjeri optimizirala i unaprijedika ostale poslovne procese, konkretno kvalitetno upravljanje logistikom i rizicima te omogućila daljnje strateško planiranje razvoja tvrtke. Samim automatiziranjem i optimiziranjem gore navedenih poslovnih procesa utječe se na upravljanje ljudskim potencijala. Implementacija ovog modula omogućila je evidentiranje i arhiviranje ključnih podataka o zaposlenicima tvrtke, odnosno da upravljačko tijelo tvrke može kvalitetnije i lakše pratiti učinkovitost zaposlenika te ih može dodatno usmjeriti ka doškolovanju i edukaciji koju tvrtka i inače potiče među zaposlenicima, pa će u budućnosti dobiti zaposlenike koji neće vrijediti na tržištu rada isključivo zbog stečenih certifikata, već i svoga znanja te razvijati njihove radne kvalitete te adekvatno nagrađivati kvalitetan rad zaposlenika kako bi se dobilo krajnje efikasni i učinkoviti zaposlenici koji će biti zadovoljni na svojem radnom mjestu. Odjel financija i knjigovodstva smanjio je korištenje programskih alata poput Excela i ručni unos podataka, budući da su ti procesi automatizirani.

Tvrtka će lakše i efikasnije pratiti ponude vozila, bazirajući se na ona koja imaju duži vijek trajanja kako bi tvrtka u budućnosti morala koristiti manje vlastitih sredstava za servis i opremanje vozila nakon isteka jamstvenog roka a ta sredstva bi daljnje usmjerilo u razvoj i unaprjeđenje svojih usluga. Tvrtka će imat uvid u kretanje vozila autoškole, njihovu potrošnju goriva, trošenje motora i guma, pređeni broj kilometara, zadnji obavljeni servisi, promjene filtera i slično. Time će automatski generirati potrebe tvrtke za nabavom dugotrajne i kratkotrajne materijalne imovine ovisno o stanju i potrebama ranije spomenutih materijala te vozila. U odjelu prodaje automatizirati će se provjera raspoloživih vozila u autoškoli, točnije, koliko je ih je u određenom trenutku u upotrebi. Isto tako, optimiziranjem cjelokupnog poslovanja, automatizirati će se i brojni administrativni procesi na kojima odjel prodaje trenutno gubi vrijeme. Na taj način, ušteđeno vrijeme će se moći usmjeriti na dodatne prodajne aktivnosti, donošenje odluka na temelju ažurnih informacija, što povećava brzinu i učinkovitost poslovnih procesa, što će dovesti do većeg broja prodaje usluga, što posljedično znači i povećanje prihoda tvrtke. U konačnici, sve navedeno će dovesti do daljnjeg rasta tvrtke, što znači i rast prihoda i neto dobiti, a posljedično i zapošljavanja novih ljudi.

Naziv projekta: Optimizacija poslovanja pomoću uvođenja ERP sustava

KK.03.2.1.19.0911

Naziv korisnika: IGANA d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 496.875,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 298.125,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1.12.2019. – 1.12.2020.

SMART

Prvi i jedini pametni sustav
upravljanja zgradama u hrvatskoj

Prvi smo uveli pametni sustav upravljanja. Cilj pametnog upravljanja je poboljšanje učinkovitosti, mobilnosti, komunikacije i ušteda kako na strani korisnika tako i na strani nas kao tvrtke. Pametni sustav je osmišljen da naši korisnici koji plaćaju svoju pričuvu imaju uvid u sve troškove i uplate, u troškove same zgrade, te način trošenja sredstava. Predstavnici stanara imaju sve kao i korisnici uz dodatne opcije gdje mogu putem pametne web aplikacije napraviti prijavu problema, naručiti određenu uslugu, te pratiti tijek otklanjanja kvara ili usluge.

Naš pametni sustav je umrežen tako da kada korisnik prijavi određeni kvar prijava automatski dolazi u naš Poslovno informacijski sustav (ERP), a operater prosljeđuje i otvara nalog za rješavanje. Bitno je napomenuti da se sve odvija u realnom vremenu tako da korisnik koji je poslao upit automatski dobiva povratnu informaciju na web aplikaciji gdje je operater uputio nalog i koji je termin otklanjanja prijave.

Pametni sustav je kreiran tako da bude jednostavan korisniku (User-friendly), da mu se može pristupiti sa računala, tableta i mobitela

Ured

VII. gardijske brigade 7
22300 Knin

Kontakt

(022) 247-416
upravljanje@igana.hr 

Radno vrijeme

Pon. – Pet. 8-16h

Prati nas