PODNOŠENJE PRIGOVORA

Temeljem odredbe članka 6. točke 3. zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne Novine“ br: 130/17, 25/19, 98/19, 42/20 i70/21), korisniku usluge se omogućuje podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama, te putem pošte na adresu: 7. Gardijske brigade 7. Knin, 22300

ili putem e-mail-a na: info@igana.hr

Na pisani prigovor odgovorit ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana
zaprimljenog prigovora.